Σύντομο Ιστορικό

Το έργο για την δημιουργία του Απομακρυσμένου Εργαστηρίου ξεκίνησε το 1999 οπότε και κατασκευάστηκε, ένας πρωτότυπος εργαστηριακός σταθμός με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτός ο σταθμός παρείχε μερικά προκαθορισμένα έτοιμα πειράματα ηλεκτρονικών (ανάλυσης κυκλωμάτων), εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό δωμάτιο και εγκαινιάσθηκε το 2000. Δοκιμάστηκε δε σε κανονικά εργαστηριακά μαθήματα του Πανεπιστημίου.
Το δεύτερο πρωτότυπο εγκαινιάσθηκε το 2002 και αποτύπωνε ένα τεράστιο βήμα εξέλιξης στα Εργαστήρια Ηλεκτρονικής εξομοιώνοντας πλήρως ένα πραγματικό παραδοσιακό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών.
Από το 2009 η Καινοτόμα Εργαστήρια συνεργάζεται αποκλειστικά και παρέχει τις υπηρεσίες του Απομακρυσμένου Εργαστηρίου και στην Ελλάδα και Κύπρο.

Δημοσιεύσεις
Αναφορές σε επιστημονικές δημοσιεύσεις που αφορούν την παρουσίαση του Εργαστηρίου μπορούν να βρεθούν εδώ. Τα αρχεία των δημοσιεύσεων είναι προστατευμένα με κωδικό αν ο συγγραφέας έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα σε άλλον οργανισμό.

Διαφημιστικό Έντυπο
Μια σύντομη περιγραφή και εισαγωγή στο Απομακρυσμένο Εργαστήριο βρίσκεται εδώ.
Εγχειρίδια Χρήσης
Για τους σπουδαστές – φοιτητές υπάρχει ένα εγχειρίδιο σπουδαστή στο οποίο υπάρχουν σύντομες οδηγίες για να ξεκινήσουν να πειραματίζονται στο Απομακρυσμένο Εργαστήριο.

If you have any questions about this page or the laboratory, contact the administrator.