Επίδειξη

Για να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας του Απομακρυσμένου Εργαστηρίου είναι διαθέσιμα μερικά βίντεο τα οποία παρουσιάζουν:

  1. Πώς να μετρήσετε την τιμή μιας αντίστασης χρησιμοποιώντας το πολύμετρο. Οι πραγματικές αντιστάσεις που χρησιμοποιούνται στον πίνακα διακοπτών είναι πολύ μικρές σε μέγεθος και είναι πολύ δύσκολο να δει κανείς τον χρωματισμό ακόμη και στην πραγματικότητα (δείτε το βίντεο, 2.2MB).
    1. Πώς να δημιουργήσετε το πρώτο κύκλωμα του εγχειριδίου χρήσης και πώς να μετρήσετε τις τάσεις U1 και U2 χρησιμοποιώντας τον παλμογράφο (δείτε το βίντεο, 1,6 MB).
  2. Πώς να πραγματοποιήσετε ένα πείραμα με τον τελεστικό ενισχυτή μΑ741 (δείτε το βίντεο, 1,6 MB).

Σύνδεση Επισκέπτη

Μπορείτε να συνδεθείτε ως επισκέπτης στο Εργαστήριο όταν δεν χρησιμοποιείται σε μαθήματα, για χρονικό διάστημα 30 λεπτών.
Ο πάγκος εργασίας που βλέπει ο χρήστης στην οθόνη είναι αντίγραφο ενός παραδοσιακού πάγκου εργασίας που βρίσκεται σε οποιοδήποτε εργαστήριο ηλεκτρονικών ενός εκπαιδευτικού φορέα (Πανεπιστήμιο, Τεχνολογικό Ίδρυμα, Ινστιτούτο Κατάρτισης, Τεχνικό και Επαγγελματικό Σχολείο). Όπως και στα παραδοσιακά εργαστήρια οι σπουδαστές πραγματοποιούν ασκήσεις ακολουθώντας ένα εγχειρίδιο που περιγράφει την κάθε άσκηση. Για κάθε άσκηση ο σπουδαστής λαμβάνει και έναν αριθμό εξαρτημάτων που απαιτούνται για την υλοποίησή της.
Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε πειράματα (ασκήσεις) ως επισκέπτης θα πρέπει να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης. Αυτό περιγράφει πειράματα AC χρησιμοποιώντας παθητικά στοιχεία καθώς και πειράματα με τελεστικό ενισχυτή. Όταν ξεκινά μία άσκηση επιλέγετε μεταξύ των δυο δυνατοτήτων του εργαστηρίου (ασκήσεων AC και ασκήσεων τελεστικού) στο κάτω μέρος της οθόνης. Ταυτόχρονα επιλέγονται και όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για κάθε μια άσκηση.
Όταν πραγματοποιείτε την άσκηση ένας εικονικός εκπαιδευτής θα ελέγχει την καλωδίωση (τις συνδέσεις) των κυκλωμάτων που κατασκευάζετε ώστε να μην καταστρέφονται τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα στην περίπτωση σφάλματος στην συνδεσμολογία.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις αν δεν είστε εξοικειωμένος με την λειτουργία του breadboard. Το εγχειρίδιο χρήσης του παλμογράφου μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα του κατασκευαστή. Σημειώστε ότι έχουν υλοποιηθεί σχεδόν όλες οι λειτουργίες του παλμογράφου.

Σύνδεση ως επισκέπτης

If you have any questions about this page or the laboratory, contact the administrator.