Συχνές Ερωτήσεις

Υπάρχει κάποιος οδηγός για το πώς θα ξεκινήσω να χρησιμοποιώ το Απομακρυσμένο εργαστήριο;
Δείτε το εγχειρίδιο σπουδαστή. Σε αυτό θα βρείτε σύντομες οδηγίες για το πώς θα ξεκινήσετε τα πειράματα στο Απομακρυσμένο Εργαστήριο.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τον υπολογιστή μου;
Απαιτείται ένας φυλλομετρητής όπως ο Mozilla Firefox 1.0, o IE 5.5 ή νεότερος μαζί με Macromedia Flash Player 7.0 ή νεότερο. Απαιτείται ακόμη μια σύνδεση με κατά ελάχιστο 56kbit/s εύρος ζώνης.

Πώς λειτουργούν τα όργανα;
Τα όργανα μέτρησης λειτουργούν μέσω υπολογιστή. Το σύστημα αποτελείται από δυο μέρη: Έναν εξυπηρετητή μετρήσεων που περιέχει μια κάρτα επέκτασης (ηλεκτρονικό κύκλωμα της συσκευής ή του οργάνου που συνδέεται με αυτόν) και μια εικονική πρόσθια επιφάνεια (οθόνη) που απεικονίζεται στην οθόνη του χρήστη. Οι εικονικές (οθόνες) πρόσθιες επιφάνειες (οθόνες) είναι φωτογραφίες των πραγματικών οργάνων μέτρησης που υλοποιούνται με την κάρτα επέκτασης και κατάλληλο λογισμικό. Οι περισσότερες από τις λειτουργίες των οργάνων έχουν υλοποιηθεί. Στις οθόνες αυτές φαίνονται ο κατασκευαστής και ο τύπος του εξοπλισμού. Τα εγχειρίδια μπορούν να βρεθούν στους αντίστοιχους ιστότοπους των κατασκευαστών.

Πώς λειτουργεί η Πινακίδα Υλοποίησης Κυκλωμάτων (breadboard);
Η διάταξη του breadboard είναι ακριβώς ίδια με εκείνη στο παραδοσιακό εργαστήριο, όπως ακριβώς φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.Δεξιά και αριστερά της πινακίδας υπάρχουν οι συνδέσεις του κυκλώματος με τα όργανα και τις διατάξεις του εργαστηρίου.

Breadboard

Όταν προσπαθώ να πραγματοποιήσω μια μέτρηση λαμβάνω το μήνυμα «αδύνατη η σύνδεση»
Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στο ότι το λογισμικό του χρήστη δεν μπορεί να συνδεθεί με τον διακομιστή μας. Δοκιμάστε να λειτουργήσετε το πείραμα σε http επιλογή όταν ξεκινάτε το πείραμα. Αν και αυτό αποτύχει επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου για να βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες 80 και 2324 είναι ανοικτές για εξωτερική κίνηση TCP.

Πού μπορώ να βρω τεκμηρίωση για το λογισμικό χρήστη;
Έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε τα «εικονικά» μας όργανα όσο «πραγματικά» γίνεται. Έτσι, μπορείτε να ανατρέξετε στα εγχειρίδια των οργάνων μέτρησης.

If you have any questions about this page or the laboratory, contact the administrator.