Καλωσορίσατε!

Καλωσορίσατε στα Καινοτόμα Εργαστήρια Ηλεκτρονικών!

Σε αυτόν τον χώρο θα βρείτε ότι χρειάζεστε για να πειραματιστείτε στα ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα με το οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εργαστηριακές σας ασκήσεις και πειράματα μέσα από τον φυλλομετρητή σας, στην οθόνη του υπολογιστή σας.
Παρέχουμε όλο τον βασικό εξοπλισμό δηλαδή παλμογράφο, πολύμετρο, γεννήτρια σήματος και τροφοδοτικό ενός παραδοσιακού εργαστηρίου μαζί με έναν μεγάλο αριθμό από ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
Τα κυκλώματα που θα φτιάξετε στο breadboard της οθόνης σας, θα υλοποιηθούν πραγματικά και σε αυτά μπορείτε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε πραγματική μέτρηση όπως ακριβώς όταν βρίσκεστε στο παραδοσιακό εργαστήριο!.

Ενδιαφέρεστε? Μπορείτε να περάσετε στην σελίδα επίδειξης demo page .

1

If you have any questions about this page or the laboratory, contact the administrator.