Kort historik

Distanslabbprojektet påbörjades 1999 här på BTH och den första prototypen, en labplats med internet access, som tillhandahåll fasta experiment i kretsanalys fanns tillgängligt 2000. Den provades i kurser på campus. Den andra prototypen släpptes 2002 och var ett rejält steg mot emulera ett traditionellt labb.

Artiklar

Referenser till artiklar som presenterar distanslaboratoriet kan hittas här. Artiklarna är lösenordsskyddade och författaren har överlåtit copyright skyddet till en annan organisation.

Informationsblad

En kort introduktion och beskrivning kan hittas här (på Engelska).

Användarmanualer

För studenter finns det en användarmanual (på Engelska), som beskriver hur man kommer igång med att experimentera i labbet.

Det finns även en handhavandekurs på svenska.

Lärarmanual

För lärare finns en lärarmanual (på Engelska), där man bland annat kan läsa om hur man hantera experiment och användare i systemet.

Om du har frågor om hemsidan eller laboratoriet, kontakta Administratören.