Demonstration

För att visa hur laboratoriet fungerar har vi några videor som visar:

  1. Hur man mäter resistanser på en resistor genom att använda multimetern om du har problem att läsa färgkodningen. Det kan även i en verkligen labmiljö vara svårt att läsa färgkodning. Visa filmen (2.2MB)
  2. Hur man kopplar upp en krets enligt labbinstruktionen och mäter U1 och U2 med oscilloskopet. Visa filmen (1.6MB)
  3. Hur man gör ett experiment med operationsförstärkaren uA741. Visa filmen (5.4MB)

Gäst login

Labbet är öppet för gäster när det inte används i normal undervisning. Gäst sessioner är begränsade till 30 minuter.

Den arbetsbänk som finns tillgånglig online är en replika av vad man hittar i elektroniklabben på de flesta universistet. Precis som i traditionella labbar utför studenterna fysiska experiment som finns beskrivna i en labbmanual. Där finns även en förteckning på vilka komponenter som studenter kommer att förses med för att utföra labben.

För att kunna utföra gästexperimenten behöver du ladda ner dess labbmanual (Engelska). Den beskriver ett antal AC experiment med passiva komponenter och experiment på en operationsförstärkare. När du börjar experimentera kan du välja mellan de två olika labbuppsättningarna längst ner på skärmen. Beroende på vilken som väljs så kommer komponenterna för antingen AC experimenten eller OP experimenten att visas. (Inga ytterligare komponenter behövs).

Nör mätningen utförs så kontrolleras kretsen av en virtuell handledare, vilken kollar så att varker komponenter eller instrument kommer till skada. Se FAQn (vanliga frågor) om du är osäker på hur kopplingsplattan funkar. Oscilloskopsmanualen kan laddas ner från tillverkarens hemsida.
Observera att inte alla instruments funktioner är implementerade.

Logga sedan in som gäst

Om du har frågor om hemsidan eller laboratoriet, kontakta Administratören.