Vanliga frågor

Vad krävs för att jag skall kunna använda laboratoriet?
En modern webläsare, som Firefox 1.0, IE 5.5 eller senare, med Macromedia Flash Player 7.0 eller senare. Fungerar på alla plattformar som stödjer flash. Titta i listan här. Kräver internetanslutning på minst 56kbit/s.

Hur fungerar instrumenten?
Instrumenten är datorbaserade dvs. de består av ett instickskort i serverdatorn och en virtuell front panel som visas på klientens skärm. Sådana instrument väntas bli vanligare även i traditionella laboratorier framöver. De är bl.a. något billigare (fysiska rattar kostar mer än virtuella) och kräver inte så stort utrymme, men bänkinstrument är fortfarande dominerande i övningslaboratorier vid lärosäten världen runt. Tanken med att låta de virtuella frontpanelerna i klienten efterlikna vanliga bänkinstrument är att det skall vara lätt att känna igen sig dagens traditionella övningslaboratorier. De flesta funktioner hos motsvarande bänkinstrument är inlagda. Fabrikat och modellbeteckning syns på panelerna. Manualerna kan laddas ner från fabrikanternas hemsidor. I senare versioner kommer det att bli möjligt att välja bland frontpaneler från flera välkända bänkinstrument.

Hur fungerar kopplingsplattan?
Figuren nedan visar hur kopplingsplattan fungerar.

Kopplingsplatta

När jag försöker mäta får jag 'unable to connect'.
Beror antagligen på att du inte kan koppla upp dig till vår server. Kontakta nätverksadministratören där du befinner dig och verifiera att port 2323 är öppen utåt.

Var hittar jag dokumentationen för klienten?
Vi har försökt efterlikna verkligheten så långt som möjligt när det gäller utformningen av våra virtuella instrument. Vi hänvisar därför till tillverkaren av hårdvaruinstrumentets, som vi efterliknar, dokumentation.

Om du har frågor om hemsidan eller laboratoriet, kontakta Administratören.